Társasházkezelés

Társasházkezelőként célunk, hogy dolgozóink szakmai tudásának maximális kihasználásával a lehető leghatékonyabban üzemeltethessük a társasházakat.

Az épületek körül felmerülő műszaki meghibásodásokat tapasztalt szakemberekkel rendelkező partnerek segítségével igyekszünk minél gyorsabban és szakszerűen elhárítani.

A társasházkezelés sikeressége nagyban függ az épület állapotától, a társasház anyagi helyzetétől, a lakóközösség összetartásától, együttműködő készségétől, közös költség fizetési hajlandóságától.

A Számvizsgáló Bizottsággal, illetve a társasház megbízottjaival folyamatos kapcsolattartás szükséges, hogy naprakész információk álljanak rendelkezésünkre az épületben történtekről, igények felmerüléséről, szükséges intézkedések megtételéről.

Könyvelés

Társasházak könyvelését, adminisztrációs feladatait teljes körűen vállaljuk. Könyvelési szolgáltatásunkat azoknak a társasházaknak is ajánljuk, amelyeket nem cégük kezel. Számítógépen történő könyvelésünk naprakész, és időpont egyeztetés után bármikor bármelyik tulajdonostársnak megtekinthető.

Cégünk saját fejlesztésű "e-dom System" könyvelő programot használ 2009. év óta. A folyamatosan változó jogszabályi körülményeknek és igényeknek megfelelően a szoftvert állandóan bővítjük, biztosítva a legkülönfélébb analitikus riportok, kimutatások elkészítését. Vállaljuk a könyveléshez kapcsolódó feladatokat mint számlázás, bérszámfejtés, adóbevallások elkészítése.

A társasházak pénzügyi kimutatásait, bármelyik időszakban analitikus formában rendelkezésre bocsátjuk. A befizetéseket és kifizetéseket a lakóközösség igényeire tudjuk szabni. A közüzemi számlákban feltüntetett rezsicsökkentéssel kapcsolatos kimutatásokat is elkészítjük, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság előírásai szerint.

A tulajdonosi kötelezettségek teljesítését hónapról-hónapra vezetjük. A kimutatásokban a tulajdonosok láthatják egyéni folyószámlájuk vezetését és kivonatos formában a lakóközösség összes albetétjének egyenlegét. A kötelezettségek költségnemenként is különbonthatóak. Ilyen például a célbefizetés, vagy a rendszeres szolgáltatások albetétre vetített költsége, úgymint fűtés és melegvízdíj.

A lezárt évekről elszámolást készítünk, amivel a közös képviselet már könnyedén megtarthatja beszámolóját. Az elszámolást közérthető formában bocsátjuk a társasházak rendelkezésére megkönnyítve ezzel az olykor bonyolult és összetett pénzügyi beszámolót. A bevételeket és a kiadásokat költségnemenként gyűjtjük ki.

Társasházak könyvelésén túl vállaljuk egyéni vállalkozók és cégek (Bt., Kft.) teljes körű könyvelését is. Esetükben egyszeres és kettős könyvvitelre az RLB-60 szoftvert alkalmazzuk.

Válságmenedzsment

Számunkra a legnagyobb elismerést az jelenti, ha a bajba jutott társasházakat meg tudjuk menteni a csődtől, káosztól. Ehhez természetesen a társasház lakóközösségének támogatása is szükséges, ugyanis ha nem értjük egymást, akkor nem tudunk hatékonyan együttműködni.

Kintlévőségkezelés, behajtás

A közös költség és egyéb tulajdonosi kötelezettségek teljesítése a társasház biztonságos működésének elengedhetetlen feltétele. A közgyűlés határozza meg a költségvetési javaslat alapján a fizetendő tulajdonosi hozzájárulás mértékét (közös költség, fűtési költség, stb.). Ennek felosztását a társasház alapító okirata, vagy szervezeti és működési szabályzata határozza meg, ezek hiányában a Társasházakról szóló törvény 24 §-a tulajdoni hányad arányú felosztást ír elő.

A társasházak üzemeltetésének alapja, az anyagi források biztosítása. Ennek tudatában nagy hangsúlyt fektetünk a kintlévőségek behajtására, mely érdekében Társaságunk minden törvény adta lehetőséget megragad. Mivel ezeket a feladatokat a nemfizető tulajdonosok generálják, ezért a feladat ellátására irányuló humán erőforrás biztosítása, a behajtással kapcsolatosan felmerülő költség minden esetben a tartozást felhalmozó tulajdonost terheli. A társasházak rendszeresen fizető tulajdonosaival szemben méltánytalan eljárás lenne ezen költségek egységes megfizettetése a közös költséggel.

Három hónapnyi összeget meghaladó elmaradás esetén fizetési felszólító levelet küldünk a tartozással érintett ingatlan minden tulajdonosának. Ugyan társasházkezelő tevékenység tartalmazza a behajtási tevékenységet, viszont a behajtással kapcsolatosan felmerülő költséget minden esetben a tartozást felhalmozónak kell megfizetnie, ezért a fizetési felszólításért bruttó 2.000,-Ft-ot számítunk fel.

A fizetési felszólításban szereplő határidő eredménytelen elteltét követően ügyvédi felszólításra kerül sor - melynek költsége bruttó 10.000,-Ft -; az ebben szereplő határidő eredménytelensége esetén fizetési meghagyásos eljárás kerül megindítására.

A fizetési meghagyás kibocsátásával egyidőben jelzálogbejegyzést kezdeményezünk a tartozással érintett ingatlanra, aminek költsége szintén a tulajdonost terheli.

Fizetési meghagyási kérelemre érkező esetleges ellentmondáskor gondoskodunk a perré alakításról, és az illetékes bíróság előtt a társasház ügyvéd segítségével történő képviseletéről.

Fizetési meghagyás jogerőre emelkedését követően kérjük a végrehajtási eljárás lefolytatását, mely során a végrehajtó jövedelemből letiltást, bankszámla feletti inkasszót, ingóság foglalását, vagy akár az ingatlan árverezését is elrendelheti. Szélsőséges esetben, ha az árverezésből befolyó összeg sem fedezi a tartozást, abban az esetben a végrehajtást tovább folytatjuk.

Tapasztalataink alapján az egyes hivatali eljárások hosszú hónapok, esetenként évek alatt hozzák meg a várt eredményt.

A tulajdonosok az esetek többségében magánszemélyek, akik a családi költségvetésből kell, hogy finanszírozzák a lakóközösség többsége által meghatározott közös költség kötelezettségüket. Mindenki életében előfordulhatnak nem várt események, amelyek átmeneti nehézségeket okozhatnak. Igyekszünk használható tanácsokkal segíteni a bajba jutott tulajdonosokat, hiszen elsősorban a konszenzusos eljárások járnak a legkevesebb költségráfordítással. A több hónapos elmaradások utólagos rendezése céljából részletfizetési megállapodással előzhetik meg a jogi eljárás lefolytatását, azonban a megállapodás részleteit szigorúan betartatjuk.

Hátralékkezelő szolgáltatásunk díjait, költségeit minden esetben az elmaradó tulajdonos albetétjének kötelezettségei közé soroljuk.

Projektmenedzsment - Felújítások bonyolítása

A társasházak rendszerint részesülnek valamilyen felújításban, ugyanis minden társasháznak szüksége van tervszerű, vagy állagjavító felújításra, esetleg gazdaságossági szempontokat előtérbe helyező rekonstrukciós munkálatokra. Ezeket a feladatokat kellő körültekintéssel kell megszervezni.

A lakóközösség elhatározását követően a feladat végrehajtásának lehetőségeit fel kell térképezni. A felújítások tartalmának meghatározására szakértők bevonásával készíttetjük el a pontos műszaki megvalósítás terveit. A tervek beáraztatását követően a kijelölt vállalkozókat különböző szempontok szerint versenyeztetjük meg a legjobb ár-érték arány elérése céljából.

Mindezek mellett meg kell vizsgálni a projekt finanszírozási oldalát, azaz a kivitelezéshez rendelkezik-e a lakóközösség a megfelelő anyagi háttérrel. Amennyiben nem, úgy a finanszírozást hitel segítségével lehet megoldani. Ez esetben meg kell vizsgálni a társasház jogi helyzetét; rendelkezik-e a szükséges, megfelelő iratanyagokkal, költségtervekkel, melyek igazolják a felújítási alap képzését. Rendelkezik-e a megfelelő igazolásokkal, melyek a társasház köztartozás mentességét támasztja alá. Nem utolsó sorban a tulajdonosi közösség fizetési képessége is vizsgálat alá kerül.

A kivitelezés megvalósítása a fenti feltételeken felül a megfelelő szereplők kiválasztásával (építész, statikus, gépész, műszaki ellenőr, stb.) és a tulajdonosok tájékoztatásával, hozzájárulásával jár. Az esetek többségében ugyanis olyan épületrész kerül felújításra, amely magántulajdonban lévő szerkezethez köthető, ezért az nem valósítható meg anélkül, hogy a lakásban lakó tulajdonos ne biztosítaná a bejutást. Az érintett felek együttműködésének hiánya miatt nem lesz összehangolt a folyamat, mely a kivitelezés eredményességét veszélyezteti

Pályázati támogatásokkal egybekötött projektek esetében a pályázat részvételi feltételeinek is meg kell felelnie a lakóközösségnek. Erre szintén fel kell készíteni a társasházat.

A kivitelezések bonyolítása tehát komplex feladat, ami projekt szintű gondoskodást igényel, legyen az egy lépcsőházfestés, vagy teljes körű épületfelújítás.

A társasház enegiafogyasztásának ellenőrzése

Folyamatosan felügyeljük a társasházak energiafogyasztását.

Vízfogyasztás felügyelete

A fő- és mellékvízmérők közötti különbségek által generált anyagi terhek visszaszorítása érdekében cégünk az alábbi lépés megtételét javasolja.

A téves leolvasásból, vagy csalárd szándék miatt alacsonyabb fogyasztásról szóló adatszolgáltatás miatt keletkező különbözet elszámolására közgyűlési határozati javaslatot terjesztünk elő, miszerint a különbözet azon lakástulajdonosok között kerül felosztásra, ahol hitelt érdemlően nem igazolható, hogy a leolvasó egy naptári félévben legalább egy alkalommal nem olvasta le személyesen a mellékvízmérőt, vagy nincs hiteles fogyasztásmérője.

Azon társasházaknál, ahol fenti javaslatunkat megszavazták, látványosan csökkent a társasház felé számlázott különbözet, aminek finanszírozása csupán átmenetileg terheli a társasházat, hiszen a határozat szerint az félévente felosztásra és az érintett tulajdonosokkal megfizettetésre kerül.

Társasházi közös villanyfogyasztások felügyelete

A villanyfogyasztás ellenőrzése az esetleges illegális áramvételezések, elektromos meghibásodások miatt szükséges. Előfordulhat ugyanis, hogy valamelyik lakó a lakását a lépcsőházi világításról táplálja meg a társasház villanyórájának terhére, vagy valaki a pincében elhelyezett fagyasztóját a társasház vezetékeiről működteti. A fentieken túl egy meghibásodott időkapcsoló/alkonykapcsoló miatt állandóan működésben lévő világítás, elszívó ventilátor is kiszűrhető.

Fűtési költségosztás házközponti fűtésnél

A házközponti fűtéssel üzemelő társasházakban a lakások közötti költségfelosztásokat a körülményekhez és a társasház felszereltségeihez képest a lehető legpontosabban határozzuk meg. Amennyiben a fűtési és használati melegvíz fogyasztások mérhetőek, úgy a mérőeszközök segítségével megállapíthatók az egyes albetétek (lakások, üzletek...stb) fogyasztása. Az így nyert adatok adják az alapját a felosztásra kerülő összeg arányához. A felosztandó költségek meghatározásához a társasház főmérői az irányadók melyek alapján a szolgáltatók kiállítják számláikat. A felosztás mikéntjét a közgyűlés dönti el, ami történhet úgy, hogy minden tulajdonos fizeti a mérőeszközök által kimutatott fogyasztás mértékét, és a keletkezett veszteséget tulajdoni hányad arányában, vagy az albetétet használók létszámának arányában osztják fel, vagy a számlázott összeg kerül felosztásra a lakásokban mért fogyasztások arányában, így az esetlegesen keletkező veszteség (különbözet) is fogyasztásarányosan kerül megfizetésre.

Az albetétek tulajdonosai a költségek felosztásáról kimutatást kapnak, egy díjbekérő formájában.

Épületkarbantartás

A Társasházakban felmerülő kisebb szerelési-javítási munkálatok ellátását, az épület és tartozékai állapotának felmérését karbantartó szolgálatunk látja el.

A kiégett izzók, kilazult csavarok, csapódó ajtók és egyéb egyszerű karbantartásokat igénylő feladatok ellátását a meghibásodás bejelentését, vagy észlelését követő 24 órán belül megkezdjük.

A hibajavítás során felhasznált anyagköltség és munkadíj minden esetben a társasház számára továbbszámlázásra kerül.